Liceul Vocaţional Pedagogic „Mihai Eminescu" este o şcoală centrată pe promovarea valorilor fundamentale ale educaţiei din România şi din Europa: pluralismul educaţional, respectarea tradiţiei şi identităţii naţionale, toleranţa, libertatea de opinie, demnitatea, patriotismul, independenţa gândirii.
MISIUNEA INSTITUŢIEI:
Eficientizarea educaţiei copiilor şi elevilor pentru a corespunde cerinţelor contemporaneităţii.
VIZIUNEA INSTITUŢIEI:
Act educaţional de calitate pentru copii şi elevi în condiţiile conlucrării între toţi factorii educaţionali.
Şcoala abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic, asigură participarea factorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane. Climatul educaţional este bazat pe obţinerea performanţei, pe competiţie transparentă şi onestă, pe cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a tuturor celor implicaţi în educaţie şi egalitatea de șanse prin educaţie.

 NOUTĂȚI

Probele de aptitudini- 2017 

 Program pregătire pentru probele de aptitudini
Eliberarea anexei fişelor de înscriere: 18-19 mai 2017 - de către şcolile generale.
Înscrierea pentru probele de aptitudini: 22-23 mai 2017 la secretariatul liceului; Acte necesare: anexa fișelor de înscriere. 
Desfăşurarea probelor de aptitudini: 26 mai 2017, orele 9,00
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini: 29 mai 2017 - nu se pot contesta. 

 

 

  

Graficul examenului de obținere atestat lingvistic  - clasele a  XII-a-16 mai 2017

 Programarea elevilor pentru obținerea atestatului lingvistic- 16 mai 2017

Rezultate atestat - XIIC  

Rezultate atestat învățător - educatoare  

 

 

     LUMINA STELEI CE-A APUS

NE URMĂREŞTE ÎNCĂ...