Oferta educaţională

            Liceul Vocaţional Pedagogic "Mihai Eminescu" are o ofertă educaţională adecvată la diagnoza contextului socio-economic şi cultural în care  funcţionează şcoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional, la dotarea existentă şi la personalul prognozat.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ pentru anul şcolar 2017-2018

      NIVEL PREŞCOLAR - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11

Nivel de învăţământ
Număr de grupe
Număr de copii:
Forma
de învăţământ
Limba de predare
Preşcolar
3
60
Grădiniţă cu program prelungit
1 grupă română
2 grupe maghiare

  NIVEL LICEAL

 

Secția

Filiera

Specializare / Calificare profesională

Număr de elevi

Secţia română

Vocaţională,

Profil pedagogic

Învăţător - educatoare

28

Vocaţională,

Profil pedagogic

 Educator-puericultor

28

Secţia maghiară

Vocaţională,

Profil pedagogic

Învăţător - educatoare

28

Vocaţională,

Profil pedagogic

Instructor de educație extrașcolară

28

Probele de aptitudini:

Eliberarea anexei fişelor de înscriere: 10-11 mai 2018 - de către şcolile generale.

Înscrierea pentru probele de aptitudini: 14-15 mai 2018 la secretariatul liceului; Acte necesare: anexa fișelor de înscriere. 

Desfăşurarea probelor de aptitudini:  16-18 mai 2018

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini: 25 mai 2018 - nu se pot contesta. 

Ordin  MEN și calendar admitere 2018

Metodologia admiterii în licee

Calculul mediei de admitere

Probe de aptitudini pentru filiera vocațională, profil pedagogic

Program pregătire pentru probele de aptitudini  

Rezultate la probele de aptitudini (învăţători educatoare şi educatori puericultori) - secția română

Rezultate la probele de aptitudini (învăţători educatoare) - secția maghiară

Rezultate la probele de aptitudini (instructori de educaţie extraşcolară) - secția maghiară

         

 

 ADMITERE LA PROFILUL PEDAGOGIC:

30 iunie 2017 afişarea rezultatelor finale la EVALUAREA NAŢIONALĂ

26 iunie 2018 predarea fişelor de înscriere cu media de admitere la secretariatul Liceului Pedagogic 

27 iunie 2018 afişarea rezltatelor admiterii la profilul pedagogic

28 iunie 2018 ridicarea fişelor de admitere pentru cei care nu au fost admişi

 

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE - SECȚIA ROMÂNĂ

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE EDUCATOR-PUERICULTOR - SECȚIA ROMÂNĂ

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE - SECȚIA MAGHIARĂ 

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ - SECȚIA MAGHIARĂ 

- depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul liceului - pentru cei admiși;

Dosarul de înscriere trebuie să aibă: cererea de înscriere (se completează local), cartea de identitate şi certificatul de naştere (copie xerox și originalul - pentru conformitate), adeverință cu rezultatele la Evaluarea Națională, foaia matricolă de la școala generală, fișa medicală.