Stiri

13
Sep

Recomandări pentru începerea unui nou an școlar

RECOMANDĂRI aici ale Grupului de Comunicare Strategică privind noul an școlar 2020-2021 în context epidemiologic

13
Sep

REGULI pentru părinții preșcolarilor

Este important ca părinții/reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă și să colaboreze pentru a diminua riscurile de infectare. AICI sunt prezentate REGULILE Colegioului Național Pedagogic „Mihai Eminescu”

07
Jul

ANUNȚ. Etapa a doua de admitere, specializarea educator-puericultor - secţia maghiară

Persoanele interesate de școlarizarea în profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor, secţia maghiară se pot adresa secretariatului Colegiului pentru a primi informaţii despre etapa a doua de admitere, locurile rămase libere la această specializare şi condiţiile privind probele de aptitudini.

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” îi aşteptă pe cei care nu au fost admişi în prima etapă de admitere sau nu sunt mulţumiţi de specializarea la care au fost repartizaţi, să opteze pentru locurile rămase neocupate. Vă așteptăm cu informaţii despre condiţiile admiterii.

Menţionăm că admiterea la profilul pedagogic şi la specializarea educator-puericultor SM este condiţionată de rezultatul admis la probele de aptitudini specifice specializării.

În acest an şcolar probele de aptitudini se echivalează cu rezultatele obţinute pe parcursul ciclului gimnazial. Condiţia de promovarea acestora este ca mediile aniilor de studiu din clasele V-VIII la disciplinele:

- limba şi literatura română să fie cel puţin de 7

- limba şi literatura maghiară să fie cel puţin de 7

- desen/educaţie plastică să fie cel puţin de 7

- educaţie muzicală să fie cel puţin de 7

educaţie fizică şi sport să fie cel puţin de 7 (să nu fie scutit total pe perioada aniilor de studiu)

- media la purtare să fie de 10.

Despre calendar şi alte informaţii consultaţi varianta în limba maghiară:

https://www.pedagogicmures.ro/?lang=hu

 Ataşat:

Fişa de aptitudini
Anexa la Fişa de înscriere

05
Jul

Rezultate admitere

Rezultate la specializarea învăţători-educatoare secţia română

Rezultate la specializarea învăţători-educatoare secţia maghiară

Rezultate la specializarea educatori-puericultori secţia maghiară

 

Eventualele retrageri pentru cei care au fost admişi se depun declaraţii în scris - conform metodologiei, azi 05.07.2020 la Secretariatul Colegiului Naţional Pedagogic până la ora 12.

 

Anexele fişelor de înscriere pentru cei Respinşi se pot ridica de la secretariatul Colegiului Pedagogic

11
Jun

EXAMEN de Certificare a calificării absolvenților de învățământ liceal, filiera vocațională

Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale specializarea învățător-educatoare AICI 

Vineri 12 iunie 2020 se vor afișa rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului liceal, specializarea învățător-educatoare. Graficul de acțiuni AICI la care participă elevii claselor a XII-a A și a XII-a C și criteriile de evaluare AICI sunt conforme cu noua metodologie AICI

11
Jun

BACALAUREAT 2020

PROBA de Evaluare a Competențelor Lingvistice și Digitale

Rezultatele echivalării nivelurilor de competență lingvistică de comunicare orală în limba română - Proba A. AICI

Rezultatele echivalării nivelurilor de competență lingvistică de comunicare orală în limba maghairă - Proba B. AICI

Rezultatele echivalării nivelurilor de competență digitală - Proba D. AICI

Rezultatele echivalării nivelurilor de competență de comunicare într-o limbă de circulație internațională. AICI

09
Jun

ATESTAT de Competență lingvistică

Rezultatele la examenul pentru obținerea de competență lingvistică pentru absolvenții clasei a XII-a B cu predare intensivă a limbii engleze AICI

Rezultatele la examenul pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții clasei a XII-a D cu predare intensivă a limbii germane AICI

Rezultatele la examenul pentru predarea limbii engleze la clasele I-IV de către absolvenții profilului pedagogic specializarea învățător-educatoare AICI

05
Jun

EXAMEN de Certificare - MAIȘTRI INSTRUCTORI

Examenul de Certificare a programului de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori se va desfășura în data de 19 iunie. Informații privind desfășurarea acestui examen AICI.

Rezultatele examenului AICI

03
Jun

ADMITERE LICEU 2020!

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR, elevi în clasa a VIII-a care doresc să opteze pentru clasa cu școlarizare în filiera teoretică, profil umanist, specializarea științe sociale-intensiv engleză sau intensiv germană. Candidații vor respecta Metodologia de organizare și desfășurare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu profil bilingv de predare a unei limbi de circulație internațională (proba de aptitudini), din Anexa 4 (AICI) la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4317/21.05.2020.  

12
May

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

A fost publicată OFERTA EDUCAȚIONALĂ privind admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2020-2021. Documentul este un extract din broșura ADMITERE 2020 și cuprinde informații privind profilul și specializările fiecărui liceu, numărul de locuri și ultima medie de intrare din anul precedent. Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” va avea ăn anul școlar 2020-2021 6 clase a IX-a învățământ liceal, din care 4 în filiera vocațională și 2 în filiera teoretică profil umanist.

05
May

Înscrierea la grădiniță 2020-2021

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar se derulează, succesiv, următoarele etape:

  1. reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar care urmează;
  2. înscrierea copiilor care nu au frecventat învățământul preșcolar.

Reînscrierile încep în data de 25 mai 2020 și se pot face prin fax, poștă electronică sau telefon.

Înscrierile vor începe în data de 8 iunie 2020 tot prin fax, poștă electronică sau telefon, părinții comunicând date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate.

Cererea descărcați de aici

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” va școlariza în anul 2020-2021 la grădiniță, 2 grupe la secția română și 2 grupe la secția maghiară.

VĂ AȘTEPTĂM SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI COPILUL LA GRĂDINIȚA COLEGIULUI!

Comunicat MEC      Comunicat ISJ Mureș

22
Apr

Instrucțiune privind asigurarea continuității procesului de învățare

Continuitatea procesului de învățare este reglementată prin Ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Se urmărește întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățarea online.

21
Apr

Noua programă de Bacalaureat

Bacalaureat programa nouă. Ordinul care prevede noua programă pentru Examenul Național de Bacalaureat a fost publicat în monitorul oficial. Modificările au fost publicate pentru disciplinele de examen corespunzătoare probelor E. a)-d). 

12
Feb

Conferința Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România

Colegiul Național Pedagohic „Mihai Eminescu” participă în perioada 20-22 februarie 2020 la Conferința Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogic din România. Click aici pentru detalii și programul conferinței

25
Nov

Șezătoare literară

Șezătoarea literară. Din valurile vremei... manifestare-concurs adresată elevilor de liceu

14
Nov

Activitatea catedrei de Limba Germană

Clasa a X-a G sub conducerea doamnei profesoare Erika Kommer a participat la o activitate educativî la Sibiu. Click aici pentru detalii publicate în mass-media

04
Nov

RIUF 2019

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” a participat la cel mai mare târg educațional din Europa de est. Pentru detalii clik aici

Bun venit

Colegiul Naţional Pedagogic „Mihai Eminescu" este o şcoală centrată pe promovarea valorilor fundamentale ale educaţiei din România şi din Europa: pluralismul educaţional, respectarea tradiţiei şi identităţii naţionale, toleranţa, libertatea de opinie, demnitatea, patriotismul, independenţa gândirii.

MISIUNEA INSTITUŢIEI
Eficientizarea educaţiei copiilor şi elevilor pentru a corespunde cerinţelor contemporaneităţii.

VIZIUNEA INSTITUŢIEI
Act educaţional de calitate pentru copii şi elevi în condiţiile conlucrării între toţi factorii educaţionali.
Şcoala abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic, asigură participarea factorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane. Climatul educaţional este bazat pe obţinerea performanţei, pe competiţie transparentă şi onestă, pe cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a tuturor celor implicaţi în educaţie şi egalitatea de șanse prin educaţie.

Oferta educationala

Oferta educationala a Colegiului National Pedagogic "Mihai Eminescu" Targu-Mures

Resurse umane

Materiale pentru profesori, comisii metodice si consiliul de administratie

Elevi

Promotii, clase si materiale didactice pentru elevi

Evenimente

01
Jun

Festivitate de Absolvire 2020

Festivitate de Absolvire la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”. Clasa a XII-a A, specializarea învățător-educatoare și-a luat rămas bun de la anii de liceu. Elevi și eleve, viitori dascăli au absolvit cursurile sistemului de înv

20
Nov

Teatru: Take, Ianke și Cadâr

Click aici. Duminică 8 decembrie ora 19 Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” merge la teatru. Biletele se găsesc pentru fiecare clasă prin profesorii diriginți.

20
Nov

Teatru: Take, Ianke și Cadâr

Click aici. Duminică 8 decembrie ora 19 Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” merge la teatru. Biletele se găsesc pentru fiecare clasă prin profesorii diriginți.