Stiri

02
Dec

Alegeri pentru Consiliul Școlar al Elevilor

În perioada următoare vor avea loc alegerile pentru noul Consiliu Școlar al Elevilor. Funcțiile pentru care se va candida sunt următoarele: președinte, trei vicepreședinți și un secretar.

 Dosarul de candidatură se va trimite într-un fișier în format electronic pe adresa de email consiliulpedagogic@gmail.com până la data de 9 decembrie 2020. Alegerile se vor desfășura online în perioada 16-18 decembrie după următorul grafic de acțiuni

 

02
Nov

Modele de subiecte pentru Bacalaureat 2021

Ministerul Educației și Cercetării a publicat aici modele de subiecte pentru Examenul Național de Bacalaureat 2021. Elevii de clasa a XII-a pot consulta și descărca tipul de subiecte pentru disciplinele examenului

23
Oct

Raportul anual de evaluare internă a calității

În ședința Consiliului Profesoral din 19.10.2020 a fost aprobat Raportul anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2019-2020. Document important de prognoză pe ntru fiecare unitate de învîțîmânt preuniversitar poate fi consultat aici.

24
Sep

Anunț suspendare cursuri 5 Octombrie

AICI În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educației este zi nelucrătoare.

22
Sep

Curs pentru pregătirea psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” organizează în acest semestru, începând cu 3 octombrie curs pentru pregătirea psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori. Aici pentru detalii. 

ORAR cursuri

13
Sep

Recomandări pentru începerea unui nou an școlar

RECOMANDĂRI aici ale Grupului de Comunicare Strategică privind noul an școlar 2020-2021 în context epidemiologic

13
Sep

REGULI pentru părinții preșcolarilor

Este important ca părinții/reprezentanții legali ai copilului să fie clar informați și să înțeleagă și să colaboreze pentru a diminua riscurile de infectare. AICI sunt prezentate REGULILE Colegioului Național Pedagogic „Mihai Eminescu”

12
May

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

A fost publicată OFERTA EDUCAȚIONALĂ privind admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2020-2021. Documentul este un extract din broșura ADMITERE 2020 și cuprinde informații privind profilul și specializările fiecărui liceu, numărul de locuri și ultima medie de intrare din anul precedent. Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” va avea ăn anul școlar 2020-2021 6 clase a IX-a învățământ liceal, din care 4 în filiera vocațională și 2 în filiera teoretică profil umanist.

22
Apr

Instrucțiune privind asigurarea continuității procesului de învățare

Continuitatea procesului de învățare este reglementată prin Ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Se urmărește întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățarea online.

12
Feb

Conferința Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România

Colegiul Național Pedagohic „Mihai Eminescu” participă în perioada 20-22 februarie 2020 la Conferința Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogic din România. Click aici pentru detalii și programul conferinței

25
Nov

Șezătoare literară

Șezătoarea literară. Din valurile vremei... manifestare-concurs adresată elevilor de liceu

14
Nov

Activitatea catedrei de Limba Germană

Clasa a X-a G sub conducerea doamnei profesoare Erika Kommer a participat la o activitate educativî la Sibiu. Click aici pentru detalii publicate în mass-media

04
Nov

RIUF 2019

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” a participat la cel mai mare târg educațional din Europa de est. Pentru detalii clik aici

03
Oct

INEC 2019 în presa

Conferința Internațională de Educație Nonformală în presă:

22
Aug

INEC 2019

A V-a ediție a Conferinței Internaționale de Educație Nonformală se va desfășura la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” în perioada 4-6 octombrie 2019

Programul de desfășurare a Conferinței

Descărcați de aici fișa de înscriere la Conferință

Site-ul Conferinței

 

Bun venit

Colegiul Naţional Pedagogic „Mihai Eminescu" este o şcoală centrată pe promovarea valorilor fundamentale ale educaţiei din România şi din Europa: pluralismul educaţional, respectarea tradiţiei şi identităţii naţionale, toleranţa, libertatea de opinie, demnitatea, patriotismul, independenţa gândirii.

MISIUNEA INSTITUŢIEI
Eficientizarea educaţiei copiilor şi elevilor pentru a corespunde cerinţelor contemporaneităţii.

VIZIUNEA INSTITUŢIEI
Act educaţional de calitate pentru copii şi elevi în condiţiile conlucrării între toţi factorii educaţionali.
Şcoala abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic, asigură participarea factorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane. Climatul educaţional este bazat pe obţinerea performanţei, pe competiţie transparentă şi onestă, pe cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a tuturor celor implicaţi în educaţie şi egalitatea de șanse prin educaţie.

Oferta educationala

Oferta educationala a Colegiului National Pedagogic "Mihai Eminescu" Targu-Mures

Resurse umane

Materiale pentru profesori, comisii metodice si consiliul de administratie

Elevi

Promotii, clase si materiale didactice pentru elevi

Evenimente

01
Jun

Festivitate de Absolvire 2020

Festivitate de Absolvire la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”. Clasa a XII-a A, specializarea învățător-educatoare și-a luat rămas bun de la anii de liceu. Elevi și eleve, viitori dascăli au absolvit cursurile sistemului de înv

20
Nov

Teatru: Take, Ianke și Cadâr

Click aici. Duminică 8 decembrie ora 19 Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” merge la teatru. Biletele se găsesc pentru fiecare clasă prin profesorii diriginți.

20
Nov

Teatru: Take, Ianke și Cadâr

Click aici. Duminică 8 decembrie ora 19 Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” merge la teatru. Biletele se găsesc pentru fiecare clasă prin profesorii diriginți.