Stiri

18
May

REZULTATE la Atestatul de competență lingvistică

Atestatul pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV Aici

Atestatul pentru competența lingvistică limba engleză Aici

Atestatul pentru competența lingvistică limba germană Aici

10
May

Examen de absolvire la cursul de pregătire metodică

Sâmbătă 20 mai 2023 va avea loc la sediul Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” examenul de absolvire al cursului de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori, promoția 2023. Conținutul probelor de examen AICI. Detalii privind data, ora, sala AICI.

22
Apr

Școala Altfel

Programul național ȘCOALA ALTFEL se desfășoară în COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU” în săptămâna 24-28 aprilie 2023 după următorul program: AICI

19
Apr

INFORMAȚII ADMITERE/PROBE DE APTITUDINI 2023

FIȘE ADMITERE

ÎN ATENȚIA ELEVILOR DIN CLASA A VIII-A  

Fișa de admitere 2023 liceu       Fisa de admitere 2023 aptitudini     Fișa de inscriere elevi rromi/CES

INFORMAȚII PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

Candidații pentru probele de aptitudini specifice profilului pedagogic sunt rugați să citească INFORMAȚII despre acest examen AICI

PREGĂTIRE PENTRU PROBELE DE APTITUDINI

Graficul pregătirii pentru probele de aptituni AICI

OFERTA EDUCAȚIONALĂ Click aici

Specializările: Învățător-educatoare, Educator-puericultor și Instructor pentru activități extrașcolare necesită PROBE DE APTITUDINI

PROBELE DE APTITUDINI se desfășoară în data de 19 mai 2023 începând cu ora 8,00.

A. Specializările ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE și EDUCATOR-PUERICULTOR

1. Proba de aptitudini artistice: (ora 8-10) realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie. OBSERVAȚIE: Elevii vor avea asupra lor instrumente și foaie/foi de desen format A4.

2. Proba de aptitudini muzicale (începând cu ora 10 pe ateliere de lucru): intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele V-VIII și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântecele pentru copii.

3. Proba de aptitudini fizice (începând cu ora 10 pe ateliere de lucru): reproducerea, după model,  a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor, 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programa claselor V-VI executate izolat, alergare 600 de metri - fără cerință de timp (cu efort moderat). OBSERVAȚIE: Elevii vor fi echipați în echipament sportiv.

4. Interviu (începând cu ora 10 pe ateliere de lucru): lectura la prima vedere a unui text literar, participarea la o conversație cu membrii comisiei pornind de la textul/tema textului dat.

B. Specializarea INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ (numai pentru secția maghiară)

1. Proba de aptitudini specifice și coordonare motrică (începând cu ora 8 pe ateliere de lucru): intonarea a 1-2 cântece prezentate de candidat, reproducerea unor fragmente ritmico-melodice după modele date de comisie, realizarea unor exerciții de mișcare la comanda profesorului.

2. Proba de investigare a capacității de comunicare și a dicției (începând cu ora 8 pe ateliere de lucru): lectura cu intonație a unui text dialogat, interviu pe o temă la alegerea candidatului.

24
Mar

Săptămâna Verde

Educația privind schimbările climatice și de mediu joacă un rol important în procesul de realizare a obiectivelor de protejare a mediului. Programul „Săptămâna Verde” se desfășoară în Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” după următorul ORAR

22
Mar

Simulare Bacalaureat

Elevii claselor a XII-a vor susține simulările la Bacalaureat 2023 începând cu luni 27 martie 2023

Organizarea și desfășurarea probelor

22
Jan

Calendarul activităților educative

A fost publicat Calendarul activităților educative în anul școlar 2022-2023. 

Olimpiade și concursuri 2023. Calendar Olimpiade și concursuri internaționale 2023

05
Nov

Modele de subiecte pentru bacalaureat

Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat. Modele subiecte

13
Sep

Burse sociale și bursa „Bani de liceu”

În ședința Consiliului de Administrație al Colegiului s-au aprobat criteriile specifice de acordare a Bursei Sociale. Click Aici pentru a consulta criteriile și actele necesare pentru obținerea bursei.

Click aici pentru actele necesare bursei „Bani de liceu”

Legislație burse

08
Sep

Curs pentru pregătirea psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” organizează și în acest an școlar programul de pregătire metodică și psihopedagogică a maiștrilor instructori, absolvenți de școli postliceale / colegii din învățământul terțiar nonuniversitar/școli de maiștri.

Pentru detalii Click aici

05
Sep

Baza de practică pedagogică

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” este bază de practică pedagogică (BPP) într-un consorțiu școlar din care fac parte alte cinci unități de învățământ preuniversitar din județul Mureș. Click aici pentru ordinul de ministru care reglementează activitatea de mentorat în acest BPP.

05
Sep

Rețeau Națională a Școlilor de Aplicație

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” face parte din rețeaua națională a școlilor de aplicație. Click aici pentru a vizualiza unitățile de învățământ preuniversitar care sunt școli de aplicație în anul școlar 2022-2023.

05
Sep

Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a

Ministerul Educației a publicat reperele metodologice pentru clasa a X-a. Click aici Vă invităm să accesați aceste repere în funcție de aria dumneavoastră de interes.

21
Jun

Creșă&Grădiniță

Rezultatele înscrierii în învățământul antepreșcolar la Creșa nr. 5 AICI

Rezultatele înscrierii în învățământul preșcolar la Grădinița Colegiului AICI

28
May

ÎNSCRIEREA LA CREȘĂ

Rezultatele înscrierii în învățământul antepreșcolar la Creșa nr. 5 AICI

Informații referitoare la inscrierea anteprescolarilor la Cresa nr. 5. strada Muncii. AICI

Click Aici pentru actele necesare inscrierii la Cresa Colegiului National Pedagogic Mihai Eminescu Cresa Nr. 5, strada Muncii

Model de cerere pentru înscrierea la creșă AICI

11
May

Twinkl

Colegiul nostru a fost inclus în cel mai recent blog al editurii internaționale Twinkl dedicat liceelor pedagogice din România, care cuprinde și o hartă interactivă a acestora

16
Jan

Curriculum la decizia școlii

Oferta disciplinelor opționale pentru anul școlar 2022-2023 o găsiți AICI

03
Oct

INEC 2019 în presa

Conferința Internațională de Educație Nonformală în presă:

Bun venit

Colegiul Naţional Pedagogic „Mihai Eminescu" este o şcoală centrată pe promovarea valorilor fundamentale ale educaţiei din România şi din Europa: pluralismul educaţional, respectarea tradiţiei şi identităţii naţionale, toleranţa, libertatea de opinie, demnitatea, patriotismul, independenţa gândirii.

MISIUNEA INSTITUŢIEI
Eficientizarea educaţiei copiilor şi elevilor pentru a corespunde cerinţelor contemporaneităţii.

VIZIUNEA INSTITUŢIEI
Act educaţional de calitate pentru copii şi elevi în condiţiile conlucrării între toţi factorii educaţionali.
Şcoala abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic, asigură participarea factorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane. Climatul educaţional este bazat pe obţinerea performanţei, pe competiţie transparentă şi onestă, pe cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a tuturor celor implicaţi în educaţie şi egalitatea de șanse prin educaţie.

Oferta educationala

Oferta educationala a Colegiului National Pedagogic "Mihai Eminescu" Targu-Mures

Resurse umane

Materiale pentru profesori, comisii metodice si consiliul de administratie

Elevi

Promotii, clase si materiale didactice pentru elevi

Evenimente

01
Jun

Festivitate de Absolvire 2020

Festivitate de Absolvire la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”. Clasa a XII-a A, specializarea învățător-educatoare și-a luat rămas bun de la anii de liceu. Elevi și eleve, viitori dascăli au absolvit cursurile sistemului de înv

20
Nov

Teatru: Take, Ianke și Cadâr

Click aici. Duminică 8 decembrie ora 19 Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” merge la teatru. Biletele se găsesc pentru fiecare clasă prin profesorii diriginți.