Clasele Colegiului Național Pedagogic

 

Clase

 

 Clasele liceului-Anul școlar 2022-2023

 

IX A (învățător-educatoare) - diriginte prof. Irimia Oana

IX B (educator-puericultor) - diriginte prof. Macarie Cristina

IX C (științe sociale - intensiv engleză) - diriginte prof. Vulc Cristina

IX D (învățător-educatoare, secția maghiară) - diriginte prof. Tamas Emese

IX E (instructor pentru activități extrașcolare, secția maghiară) - diriginte prof. Szabo-Adam Emese

IX F (știinșe sociale - intensiv germană, secția maghiară) - diriginte prof. Borbath Annamaria

X A (învățător-educatoare) -  (învățător-educatoare) - diriginte prof. Standavid Beatrice

X B (învățător-educatoare) - diriginte prof. Radu Carmen

X C (științe sociale- intensiv engleză) -  prof. Pal Paraschiva

X D (filologie) - diriginte prof. Gherman Simona

X E (învățător-educatoare, secția maghiară) - diriginte prof. Unger Eniko

X F (educator-puericultor, secția maghiară) - diriginte prof. Fabian Zsuzsanna

X G (științe sociale-intensiv germană, secția maghiară) - diriginte prof. Hajdu Erzsebet

XI A (învățător-educatoare) - diriginte prof. Iliescu Gabriela

XI B (învățător-educatoare) - diriginte prof. Popa Maria

XI C (științe sociale intensiv engleză) -  diriginte prof. Pop Svetlana

XI D (învățător-educatoare, secția maghiară) - diriginte prof. Sajgo Melinda

XI E (științe sociale - intensiv germană, secția maghiară) - diriginte prof. Kommer Erika

XII A (învățător-educatoare) - diriginte prof. Sărăcuț Cristina

XII B (învățător-educatoare) - diriginte prof. Prozan Mircea

XII C (științe sociale - intensiv engleză) - diriginte prof. Dumbravă Niura

XII D (învățător-educatoare, secția maghiară) - diriginte prof. Makkai Kinga

XII E (educator-puericultor, secția maghiară) - diriginte prof. Farkas Judit

XII F (științe sociale - intensiv germană, secția maghiară) - diriginte prof. Csiki Huba