Examene

 

Examene

 

BACALAUREAT 2023

COMPETENȚE DIGITALE ȘI LINGVISTICE

Rezultate Proba A       Rezultate Proba B         Rezultate Proba D   Rezultate Proba C

Calendar Bacalaureat 2023 
OMEC 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2023

Procedura cu privire la egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe

 Metodologie bac. Completare                 Lista disciplinelor
 Modele subiecte bacalaureat 2023            Metodologie competențe lingvistice și digitale

 

Examen de calificare profesională - Profil pedagogic 2020

 Metodologie obținere certificat de calificare               Rezultate statistice
 Criterii de evaluare competențe profesionale nivel 4- profil pedagogic
 Grafic - competențe profesionale
 Teme -examen competențe profesionale ,specializarea instructor de activitate extrașcolară
 Tematica pentru examen de competențe  profesionale -învățători-educatoare
 Tematica pentru examen de competențe  profesionale - educator-puerricultor

 

Atestat lingvistic pentru clasele cu predare intensivă: limba engleză și limba germană
Metodologie obținere atestat             Teme pentru atestat              Grafic atestat lingvistic limba engleză

 

Documente anexate:
anuntatestat.pdf
temeatestatlingvistic.pdf
rezultatesimulare.pdf
metodologie.pdf
rezultatecompeteneprofesionale.pdf
graficactiuni.pdf
criteriideevaluarecompetenteprofesionale18191.docx
tematicainv.ed.competenteprofesionale1.doc
tematicaed.puericultorcompetenteprofesionale.docx
programareatestatvoc.pdf
anexa2ordiministru4115.pdf