Oferta educationala

 

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2017-2018

Colegiul Naţional Pedagogic "Mihai Eminescu" are o ofertă educaţională adecvată la diagnoza contextului socio-economic şi cultural în care funcţionează şcoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional, la dotarea existentă şi la personalul prognozat.

NIVEL PREŞCOLAR - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11

Nivel de învăţământNumăr de grupeNumăr de copiiForma de învăţământLimba de predare
Preşcolar360Grădiniţă cu program prelungit1 grupă română
2 grupe maghiare

NIVEL LICEAL

SecțiaFilieraSpecializare / Calificare profesionalăNumăr de elevi
Secţia românăVocaţională, Profil pedagogicÎnvăţător - educatoare28
Vocaţională, Profil pedagogic Educator - puericultor28
Secţia maghiarăVocaţională, Profil pedagogicÎnvăţător - educatoare28
Vocaţională, Profil pedagogicInstructor de educație extrașcolară28

Probele de aptitudini:

Eliberarea anexei fişelor de înscriere: 10-11 mai 2018 - de către şcolile generale.

Înscrierea pentru probele de aptitudini: 14-15 mai 2018 la secretariatul liceului; Acte necesare: anexa fișelor de înscriere. 

Desfăşurarea probelor de aptitudini:  16-18 mai 2018

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini: 25 mai 2018 - nu se pot contesta. 

 Ordin  MEN și calendar admitere 2018

 Metodologia admiterii în licee

 Calculul mediei de admitere

 Probe de aptitudini pentru filiera vocațională, profil pedagogic

Program pregătire pentru probele de aptitudini  

Rezultate la probele de aptitudini (învăţători educatoare şi educatori puericultori) - secția română

Rezultate la probele de aptitudini (învăţători educatoare) - secția maghiară

Rezultate la probele de aptitudini (instructori de educaţie extraşcolară) - secția maghiară

 

 ADMITERE LA PROFILUL PEDAGOGIC:

30 iunie 2017 afişarea rezultatelor finale la EVALUAREA NAŢIONALĂ

26 iunie 2018 predarea fişelor de înscriere cu media de admitere la secretariatul Liceului Pedagogic 

27 iunie 2018 afişarea rezltatelor admiterii la profilul pedagogic

28 iunie 2018 ridicarea fişelor de admitere pentru cei care nu au fost admişi

 

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE - SECȚIA ROMÂNĂ

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE EDUCATOR-PUERICULTOR - SECȚIA ROMÂNĂ

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE - SECȚIA MAGHIARĂ 

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ - SECȚIA MAGHIARĂ 

- depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul liceului - pentru cei admiși;

Dosarul de înscriere trebuie să aibă: cererea de înscriere (se completează local), cartea de identitate şi certificatul de naştere (copie xerox și originalul - pentru conformitate), adeverință cu rezultatele la Evaluarea Națională, foaia matricolă de la școala generală, fișa medicală.