Oferta educațională

 

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2023-2024

Colegiul Naţional Pedagogic „Mihai Eminescu" are o ofertă educaţională adecvată la diagnoza contextului socio-economic şi cultural în care funcţionează şcoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional, la dotarea existentă şi la personalul prognozat.

NIVEL ANTEPREȘCOLAR (CREȘA NR. 5), Strada Muncii

Nivel de învățământ     Număr de grupe     Număr de copii        Forma de învățământ     Număr grupe 
Antepreșcolar480Creșă (program prelungit)  4 grupe

 

NIVEL PREŞCOLAR 

Nivel de învăţământNumăr de grupeNumăr de copiiForma de învăţământLimba de predare
Preşcolar480Grădiniţă cu program prelungit2 grupe române
2 grupe maghiare

NIVEL LICEAL

SecțiaFilieraSpecializare / Calificare profesionalăNumăr de elevi
Secţia românăVocaţională, Profil pedagogicÎnvăţător-educatoare24
Vocațională, Profil pedagogicEducator-puericultor24
Teoretică, Profil umanistȘtiințe sociale - intensiv engleză26
Secţia maghiarăVocaţională, Profil pedagogicÎnvăţător-educatoare24
Vocațională, Profil pedagogicInstructor pentru activități extrașcolare24
Teoretică, Profil umanistȘtiințe sociale - intensiv germană26

PROBELE DE APTITUDINI:

Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probe de aptitudini: 10-12 mai 2023

Înscrierea pentru probele de aptitudini: 15-16 mai 2023

Desfășurarea probelor de aptitudini:  19 mai 2023

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini: 22 mai 2023:

Rezultate aptitudini învățători-educatoare și educatori puericultori - secția română

Rezultate aptitudini învățători-educatoare - secția maghiară

Rezultate aptitudini instructori de educație extrașcolară - secția maghiară

 

Cerere pentru exprimarea opțiunilor la profilul pedagogic secția română (NOU)

Cerere pentru exprimarea opțiunilor la profilul pedagogic secția maghiară (NOU!)

 

ADMITERE LA PROFILUL PEDAGOGIC:

4 iulie 2023 afişarea rezultatelor finale la EVALUAREA NAŢIONALĂ

4 iulie 2023 transmiterea mediilor de admitere de la Comisia Județeană  la Colegiului Național Pedagogic 

5 iulie 2023 afişarea rezultatelor admiterii la profilul pedagogic

6 iulie 2023 transmiterea informațiilor de la Colegiul Național Pedagogic la școlile gimnaziale, privind candidații respinși și cei retrași

 

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE 

 

- depunerea / transmiterea dosarelor de înscriere la secretariatul colegiului - pentru cei admiși atât la profilul pedagogic cât și la științe sociale (iulie 2022);

Dosarul de înscriere trebuie să aibă: cererea de înscriere, cartea de identitate şi certificatul de naştere (copie xerox și originalul - pentru conformitate), adeverință cu rezultatele la Evaluarea Națională, foaia matricolă de la școala generală, fișa medicală.

LINKURI UTILE:

Calendar admitere 2023

Ordin ME admitere liceu 2023

Plan de măsuri

Metodologia admiterii în licee

Calculul mediei de admitere

Probe de aptitudini pentru profil pedagogic învăţători-educatoare, educatori-puericultori și instructor pentru activități extrașcolare

Pagina Facebook pentru specializarea instructor de educație extrașcolară

Pagina de Facebook a Colegiului Național Pedagogic "Mihai Eminescu"