Oferta educațională

 

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2019-2020

Colegiul Naţional Pedagogic „Mihai Eminescu" are o ofertă educaţională adecvată la diagnoza contextului socio-economic şi cultural în care funcţionează şcoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional, la dotarea existentă şi la personalul prognozat.

NIVEL PREŞCOLAR - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11

Nivel de învăţământNumăr de grupeNumăr de copiiForma de învăţământLimba de predare
Preşcolar360Grădiniţă cu program prelungit1 grupă română
2 grupe maghiare

NIVEL LICEAL

SecțiaFilieraSpecializare / Calificare profesionalăNumăr de elevi
Secţia românăVocaţională, Profil pedagogicÎnvăţător-educatoare56
Teoretică, Profil umanistȘtiințe sociale - intensiv engleză28
Secţia maghiarăVocaţională, Profil pedagogicÎnvăţător-educatoare28
Vocaţională, Profil pedagogicInstructor de educație extrașcolară28
Teoretică, Profil umanistȘtiințe sociale - intensiv germană28

Probele de aptitudini:

Eliberarea anexei fişelor de înscriere: 08-09 mai 2019 - de către şcolile generale.

Înscrierea pentru probele de aptitudini: 13-14 mai 2019 la secretariatul colegiului; 

Acte necesare: anexa fișelor de înscriere. 

Desfăşurarea probelor de aptitudini:  17 mai 2019 orele 9,00

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini: 20 mai 2019 - nu se pot contesta. 

 Ordin  MEN și calendar admitere 2019

 Metodologia admiterii în licee

 Calculul mediei de admitere pag. 11

 Probe de aptitudini pentru filiera vocațională, profil pedagogic

Program pregătire pentru probele de aptitudini  

Pagina Facebook pentru specializarea instructor de educație extrașcolară

Rezultate la probele de aptitudini (învăţători educatoare) - secția română

Rezultate la probele de aptitudini (învăţători educatoare) - secția maghiară

Rezultate la probele de aptitudini (instructori de educaţie extraşcolară) - secția maghiară

 

 ADMITERE LA PROFILUL PEDAGOGIC:

29 iunie 2019 afişarea rezultatelor finale la EVALUAREA NAŢIONALĂ

02 iulie 2019 predarea fişelor de înscriere cu media de admitere la secretariatul Colegiului Național Pedagogic 

03 iulie 2019 afişarea rezultatelor admiterii la profilul pedagogic

04 iulie 2019 ridicarea fişelor de admitere pentru cei care nu au fost admişi

 

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE - două clase - SECȚIA ROMÂNĂ

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE - SECȚIA MAGHIARĂ 

REZULTATUL ADMITERII LA CLASA DE INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ - SECȚIA MAGHIARĂ 

- depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul liceului - pentru cei admiși (15-18 iulie 2019);

Dosarul de înscriere trebuie să aibă: cererea de înscriere (se completează local), cartea de identitate şi certificatul de naştere (copie xerox și originalul - pentru conformitate), adeverință cu rezultatele la Evaluarea Națională, foaia matricolă de la școala generală, fișa medicală.

Documente anexate: