Parteneriate

 

Parteneriate

 

Parteneriat şi Participare pentru  un Viitor Durabil 2008-2010  

 

             În cadrul "PROGRAMULUI COMUNITAR DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII" :"LIFELONG LEARNING PROGRAMME" COMENIUS NETWORK liceul nostru are  şansa de a participa la proiectul European intitulat

 

„PARTENERIAT ŞI PARTICIPARE PENTRU UN VIITOR DURABIL" ("Partnership and Participation for a Sustainable Tomorrow"), prescurtat  " SUPPORT".

 

Scopul proiectului  este de a promova şi a dezvolta calitatea educaţiei pentru dezvoltarea durabilă prin stabilirea unor parteneriate dintre şcoli, instituţii de cercetare şi comunităţi locale printr-o reţea pe web.

 

SUPPORT  îşi propune creşterea numărului celor care  participă la studiul ştiinţelor, contribuind la o mai mare atractivitate ale acestora, prin promovarea iniţiativei, a spiritului inovativ, a calităţilor antreprenoriale, prin susţinerea atmosferei inovative şi  a responsabilităţii în şcoală.

 

Obiectivele principale sunt realizarea unor: colaborări sistematice dintre şcoli la nivel local, naţional şi internaţional; colaborări sistematice între şcoli şi instituţii de cercetare; colaborări  între şcoli şi comunităţile locale. Aceste cooperări internaţionale se vor realiza prin mijloace ICT.

 

Participanţii la proiect sunt 40 de instituţii din 23 de ţări, din toate nivelele sistemului educaţional cuprinzând:  întreaga comunitate a şcolii: elevi, profesori, directori şi părinţi; profesori de la instituţii pedagogice; cercetători şi experţi; organizaţii neguvernamentale şi proiecte multilaterale şi şcoli partenere în programul Comenius.

 

Durata proiectului este de trei ani: în perioada 2008-2010, timp în care numeroase activităţi, evenimente organizate vor contribui la formarea unei gândiri responsabile faţă de mediu, natură, vor ajuta dezvoltarea cunoştinţelor, a deprinderilor, valorilor, la înţelegerea  problemelor complexe astfel încât toţi participanţii să devină cetăţeni responsabili şi mai activi.

 

În cadrul proiectului  se va realiza o pagină-web destinat unui public internaţional  mai larg despre activităţi legate de schimbarea climei. Această pagină va ajuta pregătirea campaniei care propune înţelegerea de către un număr larg de participanţi a problematicii complexe ale  schimbării climei şi rolul lor în schimbarea climei. De asemena  vor rezulta:

 
  • studii comparative trans-naţionale
  • îndreptar/ghid pentru activităţi de colaborare între şcoli, instituţii de cercetare şi comunitatea locală
  • raporturi asupra activităţilor şi rezultatelor reţelei
  • materiale didactice şi abordări pedagogice inovative
  • dezvoltarea paginii web actuale www.sustain.no
  • criterii de calitate ale utilizării calculatorului în EDD
  • pagină web pentru reţeaua SUPPORT www.support-edu.org
 

Instituţia responsabilă este: The Norwegian Directorate of Education and Training, iar partenerii din România sunt: Asociaţia HERO din Cluj-Napoca şi Liceul Pedagogic "Mihai Eminescu" Târgu-Mureş.

 

PARTICIPAŢI CU NOI LA CREAREA UNUI VIITOR DURABIL!!

 

Pentru  informaţii suplimentare contactaţi la adresa: e.hajdu@yahoo.com  sau co2nnect.org

                                                   

                                                             Persoana responsabilă: prof. Hajdu Erzsébet